Brand new start

(Håvard Sveås)

SATB

Jazz - moderat vanskelige harmonier. 

Hør demo (stemmefil, damestemmer oktav under):