Cecilia Lind

(C. Vreeswijk, arr. Håvard Sveås)

Hør damekorversjon innspilt av "Sirene" på Spotify!

TTBB

Vise - relativt enkel.

KORARR.NO