Den finast eg veit

Hør demo fra øvingslydfil

(A. Moslåtten / A. Haugen)

Arr. Håvard Sveås

TTBB

Vise - lett utfordrende

KORARR.NO