top of page

13 tips om å arrangere for kor

1. Lær regler om stemmeomfang for hver stemmegruppe, så ingen toner havner «utenfor rekkevidde».

 

2. Prøv å gå korteste vei fra en akkord til neste, da blir det sangbar stemmeføring.

 

3. Spar på kruttet! Begynn enkelt, f. eks. unisont eller tostemt, eller med få og enkle akkorder - og utvid antall stemmer, akkorder, metningstoner osv. etter hvert.

 

4. Velg en stil/tonalitet - det er viktig at et arrangement henger sammen. Plutselige krasse akkorder i et arrangement som ellers består av enkle dur- og molltreklanger høres umotivert ut. Likedan er det lurt å holde seg til en nokså bestemt harmonisk puls (tempoet akkordene skifter i). På den måten unngår man at deler av arret er rolig, mens andre deler brått blir stresset.

 

5. Bruk synkoper bevisst! Det kan være kjempetøft, men det kan også ødelegge flyten i musikken. Noen ganger er det lurt å la de andre stemmene synge flatt på slagene i takten mens melodien er synkopert. Dette gjelder spesielt i rolige sanger.

 

6. Det kan være en fin effekt om stemmene svarer hverandre - slik at mens en stemme ligger i ro på en lang tone har en annen stemme mer bevegelse og omvendt. Slik kan rytmikken drives fremover samtidig som korsangerne får mulighet til å puste innimellom:-)

 

7. Det er spennende å la koring skje på tekststrofer i stedet for bare o-ing og a-ing. Ofte gjør det det også lettere for korsangerne å skille mellom ulike deler i sangene. I tillegg kan tekst i koring kommentere hovedteksten med humor, klargjøringer eller understrekinger.

 

8. La teksten være inspirasjon til arrangementet - en sang om en stressende lørdagshandel fortjener et «travelt» arrangement der mye skjer. En sang om glede kan kanskje inneholde en del staccato, brutte akkordbevegelser, en om sorg er gjerne stillferdig i moll, osv.

 

9. Noen bevegelser gir seg selv: Ters i dominanten vil OPP til grunntonen i tonika, septim i dominanten vil NED til tersen i tonika. Et sprang i en retning etterfølges best med en bevegelse i motsatt retning. Prøv selv å synge gjennom stemmene du har skrevet. Om noe kjennes ulogisk for deg gjør det det også for korsangerne, og blir i neste omgang en lite velklingende tidstyv.

 

10. Unngå stemmeskred, med mindre det er en helt bevisst effekt. Når alle stemmene beveger seg i samme retning oppleves det fort som arrangementet «mister balansen».

 

11. Skriv tydelige noter! Noter som starter samtidig skal stå rett under hverandre, tekst skal stå rett under noten den tilhører, osv. Det er unødvendig å kaste bort verdifull øvingstid på å prøve å forstå hva komponisten/arrangøren har ment.

 

12. Lytt til dirigenten! Et hvert kor har en dirigent som sannsynligvis kjenner koret sitt bedre enn du som skal arrangere gjør. Ofte kan dirigenten komme med nyttige innspill som både gjør at koret kan framføre arrangementet ditt bedre, og som kan gi deg gode idéer for hvordan du kan utvikle deg videre som arrangør. Kunden har ikke alltid rett, men bemerkelsesverdig ofte er han/hun inne på noe:-)

 

13. Få tillatelse til arrangementet fra de som har rettighetene til det - å arrangere og fremføre andres musikk krever tillatelse fra opphaver/forlag som sitter på rettighetene.

TILBAKE TIL GODE TIPS

bottom of page