top of page

Jazzharmonikk - å velge de rette tonene

Her ser du prinsippet for å legge vekselvis henholdsvis grunntone, septim og ters (1 7 3 nedenfra) og grunntone, ters og septim (1 3 7 nedenfra.

Eksempler 2 system.jpeg

1. Fyll inn det som mangler i høyre hånd dersom du følger prinsippet fra eksempelet over.

2. Spill disse akkordrekkene etter samme prinsipp, først ved å starte med ters øverst, så ved å starte med septim øverst:

Gm7 - C7 - Fmaj7 - Bbmaj7 - Em7(b5) - A7 - Dm7

Ebm7 - Ab7 - Dbmaj7 - Gbmaj7 - Cm7(b5) - F7 - Bbm7

3. Noen ganger er det hensiktsmessig med parallellføringer for å unngå sprang i stemmeføringer. F.eks. kan man ha følgende akkordrekke:

Gm7 - C7 - Fmaj7 - Fm7 - Bb7 - Ebmaj7

Her er det fint å bruke samme løsning på Fmaj7 og Fm7, altså bare parallellføre de to øverste tonene. Prøv å løse akkordrekken etter samme prinsipp, men med nevnte parallellføring!

bottom of page