top of page

Ledsagesatser

All skapnings Herre, allmakts Gud

Alltid freidig​

Alt er skapt av deg, å Gud

Amazing Grace 1

Amazing Grace 2

Blott en dag

Cantai ao Senhor

Deg være ære

Deg å få skode 1

Deg å få skode 2

Den prektigkledde sommerfugl

Den prektigkledde sommerfugl 2

Det hev ei rose sprunge

Ditt skaparljos i stjernor bur

Du som freden meg forkynner

Du som går ut fra den levende Gud

Du som veien er og livet

Dyraste Jesus

Eg er ein gjest i verda

Eg veit i himmerik ei borg

Er Gud for meg så trede

Et barn er født i Betlehem

Et lite barn så lystelig

Fager kveldsol smiler 1

Fager kveldsol smiler 2

Fagert er landet

Folkefrelsar til oss kom 1

Folkefrelsar til oss kom 2

Folkefrelsar til oss kom 3

For solglans over land og hav

Gjør døren høy / Gjer døri høg

Glade jul 1

Glade jul 2

Gled deg du Kristi brud 1

Gled deg du Kristi brud 2

Gud signe vårt dyre fedreland

Gud, du er rik

Guds kyrkje syng kring vide jord

Han er oppstanden

Hellig, hellig, hellig

Her kommer dine arme små

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Herre Gud, ditt dyre n. (Ørsta)

Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme

Himlen blåner for vårt øye

Himmelske Fader

Hos Gud er evig glede

Hvilken venn vi har i Jesus

Hvorledes skal jeg møte

I et skur ved Betlehem

Ingen vinner frem til den evige ro

Jeg har en venn som har gitt sitt liv

Jeg ser deg, o Guds lam 1

Jeg ser deg, o Guds lam 2

Jeg synger julekvad

Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

Jesus, det eneste

Jesus din søte forening å smake 1

Jesus din søte forening å smake 2

Jesus lever, graven brast

Joleklokker over jorda

Kjærlighet er lysets kilde

Kven kan seia ut den glede 1

Kven kan seia ut den glede 2

Lei, milde ljos 1

Lei, milde ljos 2

Lov Jesu namn og herredom

Lovsyng vår Herre

Lyset skinner over jord

Lær meg å kjenne dine veie

Navnet Jesus 1

Navnet Jesus 2

No livnar det i lundar 1

No livnar det i lundar 2

No soli bakom blåe fjell

Nå er det morgen

O, Jesus åpne du mitt øye

Opp gledest alle (mel. A)

Opp, se dagen nå frembryter

Overmåte fullt av nåde

Overmåte fullt av nåde 2

Pris vår Gud og Herre stor

Reis deg, Guds menighet

Ren og rettferdig 1

Ren og rettferdig 2

Ren og rettferdig 3

Rydd vei for Herrens komme

Se, vi går opp til Jerusalem 1

Se, vi går opp til Jerusalem 2

Som den gylne sol frembryter

Store Gud, vi lover deg

Sørg du for meg, Fader kjær

Så ta da mine hender

Tal vennlig til Jerusalem 1

Tal vennlig til Jerusalem 2

Til himlene rekker din miskunnhet

Til høgtid no seg samle

Å hvor salig å få vandre

Å kom. å kom Immanuel

Å, kor djup er Herrens nåde

bottom of page