Nordnorsk julesalme

Hør demo fra øvingslydfil

(Trygve Hoff, arr.: Håvard Sveås)

TTBB, tenordiskant vers 3

Salme - lett utfordrende

KORARR.NO