top of page

Kan pedagogiske grep redde salmesangen?

Gradvis sviktende deltagelse i salmesangen er et gjenkjennbart fenomen for mange organister og kantorer. Er det mulig å gjøre noe med det?


  

Mens folk synger seg hese på fotballkamper og rockekonserter, samles med kassegitar til allsang rundt leirbål og på campingplasser og det florerer av sangkonkurranser på TV er det en lei tendens at salmesangen i kirken er på nedadgående kurs. Svært mange kirkelige ansatte kjenner seg igjen i dette, og det er både interessant og kanskje også nødvendig å tenke på hva vi kan gjøre for å snu trenden.


Selv opplever jeg musikken og salmesangen som viktig i kirkelige seremonier, og mange melder tilbake om at musikken betyr mye for dem og deres opplevelse av å være i kirken. Nettopp derfor er å bevare salmesangen noe jeg er opptatt av, og tenker en del på.


Noen av tankene handler om musikalsk gjennomføring:


- Lage tydelige forspill som setter tempo og karakter og lar menigheten skjønne når de skal begynne å synge

- Ha sangbare tempi og tonearter, tilpasset dem som skal synge med

- Være tydelig i rytmikk, pust og avstand mellom vers

- Forsøke å "spille teksten" gjennom aktiv bruk av registrering, artikulasjon og harmoniseringer


Andre tanker handler om enkle pedagogiske grep:


- Bruke salmer ofte og hyppig nok til at menigheten får lære dem

- Sørge for at notekyndige har tilgang til noter (salmebok i tillegg til eller i stedet for storskjerm med bare tekst)

- Fortelle litt om bakgrunn for noen av salmene av og til, og formidle noe om hvorfor man har valgt akkurat den og den salmen

- Spille/synge gjennom (evt. øve med menigheten) nye salmer første gang de brukes


Og helt i det siste har jeg tenkt litt på litt større pedagogiske grep:


- Lage salmekanon til trosopplæringstiltak. Hvilke salmer vil vi at barna/ungdommene skal få kjennskap til gjennom de møtene vi har med dem i trosopplærings-sammenhenger?

- Ha en liste over prioriterte salmer for f.eks. et halvår av gangen som kan gjennomgås/synges på f.eks. en salmekveld eller musikk-gudstjeneste i starten av semesteret. Hvilke salmer ønsker vi å løfte frem dette halvåret, og i hvilke sammenhenger? (F.eks. høytider, kjente bibeltekster i tekstrekkene, kjente salmediktere osv.)

- Lage en nettbasert "forberedelsespakke" til gudstjenestene med f.eks. salmer og lesetekster med linker til innspillinger på Spotify e.l. - slik at spesielt interesserte kan ha sett/hørt gjennom stoffet på forhånd, og gjerne med fokus på noe man spesielt vil fremheve. Kanskje kan temaet for en gudstjeneste være hentet direkte fra en salmetekst, eller sammenfallende med en salmedikters gjennomgående fokus i tekstene sine? Kanskje en "ukas salme" som kan generere litt ekstra interesse fra folk som sokner til kirken?

- Arbeide målrettet med å presentere salmer tiltalende og profesjonelt på ulike måter, slik at ulike musikalske preferanser ikke ekskluderer mennesker fra å få del i salmeskatten

- Prøve å presentere salmer og alt "levd liv" de representerer direkte inn i folks liv, slik at de kan gi mening for dem. Dåpssalmer angår f.eks. selvfølgelig dem som har blitt foreldre, og vielsessalmer brudepar - men hva med å løfte frem salmer til sorg, salmer med håp i tunge livssituasjoner, salmer om natur til naturglade, salmer om døgnets tider forbundet med om det er morgen, kveld eller natt osv.?


Jeg tror vi trenger å prøve å skape et forhold mellom mennesker og salmer. Et forhold som går utover bare å kunne en melodi og tekst, et forhold der ordene i salmetekstene får "hoppe litt ut av boka" og tale til den enkelte. Der det vi synger om blir forståelig og angår oss. Og jeg tror en økt bevissthet rundt akkurat dette, og strategisk tenking om hvordan vi kan gjøre noe med det kan gi spennende resultater!

270 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page