Gud signe landet SSAA

Gud signe landet er en salme laget av Håvard Sveås med et vers for hver av de fire årstidene. Den starter med grønnkledde bjørker i mai, og er godt egnet så vel på ulike mai-tilstelninger som ellers gjennom året. Salmen har et omkved som gjentas etter hvert vers: Gud signe landet! Gud signe verda! Gud signe alle folkeslag!

 

Pris gjelder pdf som kopieres og distribueres fritt innen det betalende koret.

Gud signe landet SSAA

kr 400,00Pris