top of page
Gud signe landet TTBB

Gud signe landet er en salme laget av Håvard Sveås med et vers for hver av de fire årstidene. Den starter med grønnkledde bjørker i mai, og er godt egnet så vel på ulike mai-tilstelninger som ellers gjennom året. Salmen har et omkved som gjentas etter hvert vers: Gud signe landet! Gud signe verda! Gud signe alle folkeslag!

 

Pris gjelder pdf som kopieres og distribueres fritt innen det betalende koret.

Gud signe landet TTBB

kr 400,00Pris