top of page
Salige (for SATB og piano)

For kor SATB og piano. Tekst fra saligprisningene i Bergprekenen (Matt. 5). Inspirert av Brahms´ "Ein deutsches Requiem" er "Salige" et vakkert romantisk-klingende stykke musikk for kirkekor med pianoakkompagnement. Med durata ca 6 min 45 sek er stykket velegnet både i konsertframføring og til gudstjenestebruk. Pianostemmen er relativt enkel, og koret varierer mellom homofone og polyfone partier.

 

Prisen gjelder fritt antall kopier til det betalende koret.

 

Husk å oppgi fremføringer til TONO ("Salige" av Håvard Sveås)

Salige (for SATB og piano)

kr 500,00Pris