top of page

10 tips om å øve rytmikk i kor

1. Vær sikker selv - om noe er krevende trengs det en stødig leder. Lytt gjerne til innspillinger av det dere skal øve inn for å få rytmikken «under huden». La gjerne koret også få høre musikken før dere begynner å øve.

2. Øv til en fast puls. Om du ikke har overskudd til å klappe/trampe den selv: Bruk en metronom, en trommemaskin eller et eller annet som alle kan bruke som et fast referansepunkt. Å øve rytmikk uten å høre pulsen er omtrent like lett som å lese bykart uten å vite navnet på gaten man står i!

 

3. Ta vanskelige partier ned i tempo og bruk underdelinger. Det vil si at i tillegg til pulsen, som gjerne går på fjerdedelene, kan du klappe/tromme 8-deler / 16-deler / andre egnete underdelinger. (Evt. kan du stille inn metronomen på dobbelt/tredobbelt/firedobbelt tempo.) På denne måten er det lettere å bli mer oppmerksom på f. eks. å holde en punktering lenge nok. Et typisk problem i kor er at punkterte noter blir litt korte, slik at man øker tempoet.

 

4. Lag underdelte tekstsnutter med betoninger på den rytmikken du skal synge. Se illustrasjonsbildet nederst:-)

 

5. På samme måte som når man øver klang og intonasjon kan fokus på tydelig teksting være med på å «holde igjen» steder der man har en tendens til å øke.

 

6. Brorparten av musikk for amatørkor er bedre tjent med at man prøver å legge seg litt bakpå i stedet for å stresse avgårde.

 

7. Om noe oppleves som veldig hurtig å synge kan det være lurt å be koristene tenke færre slag i takten - f. eks. telle på halvnotene i stedet for 4-delene i 4/4-takt eller på punktert 4-del i 6/8-takt.

 

8. Om noe oppleves som veldig langsomt å synge, be koristene tenke underdelinger som i punkt 3 - og hjelp dem til å fokusere på eventuelle andre ting som skjer i musikken mens de synger lange noter.

 

9. Vær tydelig og konsis i direksjonen - bruk kontante bevegelser med tydelig slagpunkt (tenk at hånden din treffer noe og spretter opp igjen akkurat på hvert slag)

 

10. Husk at pausene i musikken er like viktige som notene, og bruk gjerne taktslag til å sette t-er og -s-er o.l. som avslutter ord i teksten.

TILBAKE TIL GODE TIPS

bottom of page