Se Gud er min frelse

(Håvard Sveås)

SATB og orgel

Adventsmotett - moderat vanskelig.