top of page

11 tips til effektive stemmeøvinger

1. Presenter den nye sangen aller først - enten syng gjennom melodien selv eller spill av et opptak av den. Det er inspirerende å vite litt om hva man skal ta til på.

 

2. Begynn med å øve på korte strekk, f. eks. 4 eller 8 takter - det er lettere å huske litt og litt, og det blir mindre langdryg ventetid for de andre stemmegruppene.

 

3. Spill de andre stemmene, evt. antyd akkorder i komposisjonen svakt sammen med stemmen du lærer bort - da får koristene et forhold til stemmen sin i sammenhengen, ikke bare en og en tone.

 

4. Øv til en fast puls (tramp, knips, klapp etc.) - det gjør innøving av rytmikk og synkoper mye lettere.

 

5. Ikke stopp mellom repetisjonene, behold samme puls og gå rett på igjen - det er utrolig hvor mye tid man kan kaste vekk på å si ting som «OK, folkens - vi tar det en gang til fra takt 9...»

 

6. Bytt på hvilke stemmer du øver med først - alt som gjentas for ofte blir kjedelig i lengden...

 

7. Om noen toner er vanskelig å treffe - be koristene fokusere på den neste (eller forrige) tonen i stedet. Ofte er det lettere å treffe grunntonen enn ledetonen, og lettere å treffe eneren enn opptakten.

 

8. Krev noe av koret! Det er du som er fagperson og som kan formidle hva som trengs for at det skal låte bedre! Det er lett å tenke at «Det er amatører, jeg kan ikke forvente mer» - men det kan du! Bare husk at det er DU som må komme med tips og løsninger!

 

9. Terp på diksjon - god teksting gir også bedre klang, intonasjon og formidling.

 

10. Vær godt forberedt selv - all usikkerhet stjeler tid!

 

11. Bruk gode arr fra korarr.no eller andre dyktige arrangører. Et godt arr er lettere å øve inn og klinger bedre på kortere tid!

TILBAKE TIL GODE TIPS

bottom of page