top of page

Basics om beats

1. Forsøk å legge merke til hvilken beat det er neste gang du hører rytmisk musikk på radio. Går sangene i 8-beat, 16-beat, shuffle eller half-time shuffle? Eller passer ingen av disse benevnelsene?

2. Spill en rolig melodi du liker.

Tell første gang på bare 4-delene,

så en gang på 8-deler (1-og 2-og 3-og 4-og)

og til sist på 16-deler (f.eks. 1-og-og-så 2-og-og-så 3-og-og-så 4-og-og-så)

Føles det ulikt med ulik telling?

Spiller du noe annerledes med ulik telling?

3. Forsøk å "tromme" de forskjellige eksemplene i videoen selv.

4. Kan du "orkestrere" en 8-beat på orgel/piano?

Prøv å spille 8-delene ("Hihat") i lyst leie i høyre hånd, og resten av grooven fordelt mellom bass og venstre hånd.

Orkestrert 8 beat.jpeg
bottom of page