top of page

Modulasjoner med dominanter

1. Hva er dominanten til...?

2. Spill dominantrekker (kvintskritt ned / kvartskritt opp) hele veien fra C til F til ...? og til du er tilbake på C.

3. Prøv selv å modulere fra G-dur til F-dur via dominanter som i videoen, og bruk denne melodiske tematikken:

Tematikk_Kjærlighet_fra_Gud.jpeg

4. Spill dominantrekker der du legger inn andretrinns-akkorden før hver dominant. Da blir akkordene slik (hele tiden tenkt ut fra tonearten du skal TIL): 2 - 5 - 1, eller på funksjonsanalyse Ss - D - T.

Start i C-dur, gå kvintskritt til F-dur via Gm (2/Ss i F-dur) og C (5/D i F-dur) osv. hele veien tilbake til C.

Legg merke til at om du gjør om dominanten i en toneart (f.eks. G i C-dur) til moll er det samme akkord som 2/Ss i neste akkord i kvintsirkelen.

5. Man må ikke gå kvintskritt for å modulere. Ofte vil f.eks. andretrinnsakkorden (2/Ss) i den nye tonearten også være en skalaegen akkord i den gamle tonearten. Se f.eks. på akkorden Am. Den er tredjetrinnsakkord (3/Tm) i F-dur, og andretrinnsakkord (2/Ss) i G-dur. Forsøk å modulere fra F-dur til G-dur ved å legge akkorder til følgende tematikk fra "Navnet Jesus". Du skal på veien bruke akkordene Am og D (2/Ss + 5/D i F-dur).

Modulasjon fra F til G via Am D.jpeg
bottom of page