top of page

10 tips til god intonasjon i kor

1. Minn koret på å tenke gjennom både tonen og teksten de skal begynne med, slik at de er forberedt på å synge når sangen begynner. Ellers bruker koret fort to-tre slag på å komme i gang, og de justerer seg ifht. hverandre i stedet for tonene du har gitt eller intro.

 

2. God klang og diksjon gir ofte automatisk bedre intonasjon.

 

3. Øv på å lytte til hverandre, for eksempel ved å blande stemmegruppene på øvelse. Noen vil syns det er utfordrende, men mange opplever det som spennende når de bedre hører hele klangene sammen. Uansett øker det forståelsen av helheten og sin rolle i den, i stedet for bare å kunne sin stemme.

 

4. Ved trinnvise bevegelser nedover: Be koret tenke trappetrinn oppover.

 

5. Ved mange gjentatte toner: Ekstra viktig å holde fokus og tenke tekstformidling og intensitet selv om «stemmen er så lett». (Ofte er det aller enkleste en stor fallgruve pga. konsentrasjon som svikter)

 

6. Flytt fokus fra toner som er vanskelige å treffe til tonen før eller etter - ofte løser et annet fokus problemet siden det for eksempel er lettere å treffe ledetonen om man tenker på grunntonen man skal til i stedet for å fokusere på ledetonen i seg selv.

 

7. Øv på å synge tette klanger med mange metningstoner for å trene opp gehøret til å «tolerere» dissonerende intervall. Jazzmusikk er glimrende gehørstrening - sjekk gjerne ut f.eks. Blame it on my youth i serien «Variert velklang» hos Cantando!

 

8. Velg musikk som er innenfor sangbart ambitus (stemmeomfang) for sangerne - det er vanskeligere å intonere om man presser omfanget til det ytterste.

 

9. Be korsangerene om å gi «mindre gass» på dype partier - ingen amatørsangere klarer å synge fortissimo i sitt dypeste register.

 

10. Diskantstemmer og lyse 1. sopranpartier kan med fordel overlates til bare noen få som behersker det - de vil klinge godt gjennom uansett, så ikke vær opptatt av å dele sopranene likt for enhver pris.

TILBAKE TIL GODE TIPS

bottom of page