top of page

7 tips om å sette opp et konsertprogram

1. Begynn gjerne konserten med 2-3 sanger på rad uten snakk i mellom - da får man satt stemningen skikkelig. Ekstra fiffig blir det om man klarer å lage fine overganger mellom disse sangene uten å stoppe opp i det hele tatt:)

 

2. Prøv å skape variasjon - det er ofte lurt å bytte litt mellom rolige og raske sanger for å holde på publikums oppmerksomhet.

 

3. Selv om variasjon er bra er det lurt å prøve å lage et helstøpt program uten å for eksempel hoppe for langt fra en sjanger til en annen. Om det er vanskelig å ha nok repertoar til en hel og helstøpt konsert er det enngod idé å samarbeide med et annet kor eller en artist som kan supplere med noe man mangler.

 

4. Er man i den heldige situasjonen å ha «for mye» repertoar er kanskje to avdelinger med pause mellom en vei å gå - da blir det gjerne også en mer sosial opplevelse for både publikum og kor med litt småprat og en matbit eller et glass mellom settene.

 

5. Man kan skape «luft» i et konsertprogram ved å variere besetning. Kanskje noen a cappella-sanger, eller noen sanger med bare en liten gruppe av korsangere eller en av korets egne solister?

 

6. Vurder målgruppe, konsertlokale og situasjon! Er det en kirkekonsert er det gjerne naturlig å spare kunstneriske høydepunkt til mot slutten, mens en konsert med alkoholservering ofte har best av å gjøre unna høykulturen tidlig før ønsker om allsang og dansemusikk fra frimodige konsertgjengere krever mer oppmerksomhet;)

 

7. Folk er glad i «en rød tråd» - sett et tema for musikken eller tekstene som folk kjenner igjen underveis! Evt. kan man gjøre en stilstudie av Ivar Dyrhaug i gamle Beat for Beat-episoder for å få det til å virke som ting henger sammen uten at de egentlig har noe med hverandre å gjøre:)

TILBAKE TIL GODE TIPS

bottom of page