top of page

Alterert dominantskala

Slik ser den altererte dominantskalen på C-durs dominant, G7 alt., ut:

Skjermbilde 2020-11-20 kl. 15.45.29.png

1. Øv på å spille skalaen opp og ned

2. Spill i terser (G - Bb - Ab - H osv.), både opp og ned.

3. Bryt opp skalaen i treklanger, f. eks. G - Bb - Db osv.

4. Husk at du kan tenke melodisk moll på halvtrinnet over,

f. eks. Ab-moll melodisk på G7 alt. Hva blir melodisk moll halvtrinnet over...

... C7 alt.?

... A7 alt.?

... D7 alt.?

... E7 alt.?

Øv gjerne på å bruke skalaen i ulike tonearter:-)

bottom of page