top of page

Om harmonisk utvikling

1. Øv på å spille melodi med akkompagnement med orgelpunkt i bassen.

PÅ ORGEL: Legg grunntone i "bass" (gjerne i tenorleie), spill helt enkelt med f. eks. kun melodi eller melodi med tillegg av parallell ters/sekst (fortrinnsvis med melodien øverst av de to).

PÅ PIANO: Følg samme oppskrift som for orgel, men rytmiser gjerne tonene. Ofte kan det her være fint å ikke bruke parallelle terser og sekster men heller la kvinten spilles på åttedeler mellom melodien (som ofte går på fjerdedelsslagene)

ALTERNATIVT: Spill koralboksatsen, forenkle den ved å ta bort gjennomgangstoner o.l., og la bassen ligge i ro på grunntonen gjennom hele første vers.

2. TRESTEMT SATS: Spesielt i lineære melodier (med trinnvis bevegelser) er det fint å la bassen gå parallelt i desimavstand til melodi. Om melodien ikke går trinnvis er det likevel et godt valg å prøve å få til trinnvise deler i bass-stemmen. Fortsatt en relativt lys bass-stemme, men etter helt vers med orgelkomp åpner bevegelsen i bassen opp og skaper mye mer liv i musikken.

 

I stemmen mellom sopran og alt fyller man inn det som mangler for å få full akkord. Om det er vanskelig å få med både grunntone, ters og kvint er det lurt å unngå åpne klanger (akkorder uten ters i seg).

Etterstreb stemmeføring uten mye sprang, spesielt i mellomstemmen, som fungerer som et "anker" som ligger i ro hvis melodi og bass har større melodiske sprang.

3. KORALSATS: Bruk koralboka eller egne/andres firestemte satser. Om du vil utvide mer er det fint å lete etter steder med terssprang i de tre nederste stemmene og fylle disse igjen med 8-dels (evt. fjerdedels) gjennomgangstone. Man kan også ofte erstatte mollakkorder med durakkorder og få forsterkete dominanter som skaper større følelse av harmoniske utsving.

4. VIDERE UTVIKLING: Om man vil gå enda lenger er det et tonn med muligheter. Finn erstatningsakkorder i mediantavstand (tersavstand), bytt ut akkorder med parallell-akkorder (f. eks. F med Dm osv.), legg inn innskutte 2-5-1 progresjoner (se egen video).

 

Eller du kan gå enda lenger med å la melodien ligge på akkordfremmede toner (maj7, none, sekst osv.), ved å bruke kvartbasert harmonikk, eller ved å bestemme deg for å spille slaviske trinnvise bassganger og harmonisere deretter. Mulighetene er endeløse - men forsøk å la det være samme type harmonikk gjennom hele det musikalske forløpet slik at det ikke høres tilfeldig og uplanlagt ut.

bottom of page