top of page

Paradiddel-toccata

1. Øv på å spille dette mønsteret. Begynn langsomt, øk tempoet opp til angitt tempo etter hvert som du får det til.

Skjermbilde 2020-01-10 10.10.03.png

2. Forsøk å spille det samme mønsteret

(HVVHVHHV) med slik akkordprogresjon:

| C  G | Em Am | F  C | G  C ||

Først bare manualiter, etter hvert som du får det til kan du legge til grunntonene i bass. Prøv gjerne med både legato og staccato bass.

3. Prøv å sette besifring til en salmemelodi (evt. bruk besifrings-salmeboka). Spill akkordene i paradiddel-mønsteret fra oppgave 1 og 2, og spill melodien i bass. Det kan være lurt å augmentere (f.eks. doble) noteverdiene i melodien, så blir det lettere pedalteknisk og lettere å koordinere.

4. Eksperimenter gjerne med andre mønstre av dobbel og enkelslag. F.eks.:

HHVHVVHV

HVHHVHVV

HVHVVHVH

bottom of page