top of page

Korarr.no - stemmefiler

Mp3-stemmefiler for stemmeøving til korarrangementer av Håvard Sveås, deriblant mange fra serien Variert velklang hos Cantando musikkforlag. Tjenesten er lisensiert av TONO/NCB. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig. ( www.tono.no )

 

NB! Pris pr. spor er for kor med inntil 50 medlemmer. Vær oppmerksom på at pga. Apples restriksjoner på nedlasting av musikk vil filene ikke kunne lastes ned på en iPhone / iPad. Den som kjøper filene på vegne av koret må derfor laste dem ned til f. eks. en PC / Mac og distribuere dem til medlemmene via f. eks. epost eller brenning av CD. (Filene kan selvfølgelig synkroniseres fra iTunes på en datamaskin til iPhone / iPad, og de kan spilles av både på iPhone, iPad og alle andre enheter som kan spille mp3-filer)

bottom of page