top of page

Verdens nest enkleste partitasats

På notebildet ser du hvordan melodien er lagt ut og spilt i tre oktaver oppover:

Overmåte verdens nest enkleste partitasats.jpeg

Du kan også snu det og starte øverst for så å spille tre oktaver nedover:

Overmåte verdens nest enkleste partitasats.jpeg

1. Øv på å gjøre det samme med andre salmemelodier. Der det er gjennomgangstoner på 8-deler kan du enkelt og greit hoppe over disse.

Legg merke til at denne teknikken egner seg best på salmer uten stor variasjon i noteverdier.

2. Prøv å eksperimentere med å bytte retning opp og ned, og på å veksle mellom staccato og legato-spill.

3. En mer avansert vri kan være å spille en treklang på den øverste oktaven. I så tilfelle er det greit å gjøre seg noen tanker om hvordan man ville harmonisert salmen - og bruke omvendinger av akkordene slik at meloditonen ligger øverst i hver akkord.

bottom of page