top of page

Salmepresentasjon og forspill med åpen kvint

1. Velg en salme og spill gjennom melodien med en åpen kvint (toneartens grunntone og kvint) som eneste, liggende komp.

2. Del opp melodien i passende deler, antall vil variere av form. Forsøk å la hver del være en hel, selvstendig del (f.eks. kan du dele inn etter en og en tekstlinje). Bruk den åpne kvinten til komp, og spill første melodidel. Flett så inn en annen musikalsk idé som "kommentar" før du går videre til neste del. Om det er vanskelig å finne på en egen idé kan du f.eks. stjele et motiv fra en annen sang eller et musikkstykke du liker godt. Spill neste melodidel, ny kommentar (basert på samme musikalske idé som forrige kommentar), ny melodidel og kommentar til du avslutter med siste melodidel i et tydelig tempo du vil fortsett salmen med UTEN ritardando. Husk å telle taktslag også mellom forspill og salme!

3. Om du vil gjøre "kommentarene" enda mer aktuelle: Tenk over tekstens innhold. Er den glad, trist, tung, lett? Prøv å gjenspeile følelsen i den musikalske idéen for kommentarene!

bottom of page