Oppgavesider

Om du vil jobbe grundigere med stoffet fra lærevideoene finner du øvingsoppgaver her:

BASICS OM BEATS

MODULASJONER MED DOMINANTER

PARADIDDEL-TOCCATA

VANDRINGSMUSIKK

KORARR.NO